Terapeut Siri Lindskog

KBT Terapeut Siri Lindskog

Utbildning

Auktoriserad Socionom

KBT terapeut (Steg 1)

EPICA metoden/ tapping. (Läs mer här)

ACT (acceptance and commitment therapy)

Mindfulness

MI (Motiverande Intervju)


Sök tid hos mig för; Utmattning, stress, depression, ångest, sömnsvårigheter eller trauma.
Vi hittar tillsammans den inre kärnan som påverkar din vardag, och som har skapat de beteenden som inte längre gynnar dig.

Terapeutsirilindskog@gmail.com
0735234253
Kärleksgatan 2A Malmö

https://www.facebook.com/terapeutsirilindskog